dimecres, 19 de novembre de 2008

Què ha de tenir el BLOG...

Dilluns tornaré a entrar a tots els blogs per mirar com estan.
Calificaré la feina feta.
Tots els blogs han de tenir:
- Biografia del personatge del Renaixement que ha tocat.
- Un entrada publicada que es digui nota perquè jo fiqui la nota.
- Resum de 4-6 línies explicant què és el Renaixement.
- Foto d'un mapa polític del món.
- Diari de 10 línies explicant un dia de la vostra vida, d'aquí a un any.
- Vull que tothom sigui seguidor dels altres 12 blogs de l'aula oberta.
Per tant, tothom haurà de tenir al seu blog 12 seguidors, almenys.
- Cal que tothom tingui una llista amb tots els blogs dels companys de
l'aula oberta, amb un enllaç amb el seu nom.
- Cal que el perfil estigui ben fet i amb una foto.
- Cal mirar l'ortografia, feu els textos en Word o en un altre programa
i mireu que no hi hagi faltes.
- L'estil del blog ha de ser l'adequat. Ni colors cridaners ni lletres rares.