dimarts, 11 de novembre de 2008

CALENDARI per la setmana 17-21 Novembre

- Dimarts dia 18 de novembre
CONTROL DE CATALÀ
Dictat, redacció, regles d'accentuació, i exercicis.

- Dimecres dia 19 de novembre
CONTROL BLOG/Personatge hitòric
Cal tenir penjat al blog el treball d'un personatge

- Dijous dia 20 de novembre
CONTROL DE SOCIALS
Tema: Renaixement.